FIBER PRODUCTS

Remark 1. Packing 2/3/4,000 M.(ไม่มี*) หมายถึง สินค้ามีใน stock สามารถสั่งตัดได้ทันทีตาม order หรือสามารถสั่งซื้อในราคายกม้วนทุก 1,000 M.
2. Packing 2/3/4,000 M.* โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000 M., และเพิ่มทุกๆ 1,000 M.เท่านั้น

ทำไม ถึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR

          จากความเคยชินของการติดตั้งสาย OUTDOOR ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ จะเดินสาย OUTDOOR จากภายนอกและเดินสาย OUTDOOR ต่อเข้าภายในอาคาร ซึ่งผิดข้อกำหนดของมาตรฐานสากล กล่าวคือ สาย OUTDOOR จะลามไฟ (Flammable) ซึ่งไม่เหมาะกับการเดินภายในอาคาร ดังนั้น เพื่อความถูกต้องจึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR มาเดินสายแทน OUTDOOR เนื่องจากสาย OUTDOOR/INDOOR มีคุณสมบัติที่พิเศษคือ
จำนวนภายนอก ใช้สาร PE ทนสภาวะแวดล้อม และเติมสารป้องกันการลามไฟ (FR) และสาร Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ตามมาตรฐานการ ป้องกันอัคคีภัยของสากล เพื่อให้มีคุณสมบัติมีควันน้อย ควันไม่เป็นอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม้และไม่ลามไฟ

ความหมายของคำย่อ

          PE = Polyethelyne เป็นชนิดของวัสดุที่นำมาทำ Jacket ซึ่งมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก
          LSZH = Low Smoke Zero Halogen เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำามาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ
          FR = Flame Retardant เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นำมาทำ Jacket ไม่ลามไฟ
 

OUTDOOR/INDOOR, ARMORED / Direct Burial
image

Application

 • 25/40/50/100/200/400bps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3z Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps, Channel
 • Fttx, CATV, CCTV and others

Standards

 • ANS/TIA/EIA-568.3-D, Ansi/TIA-568-C.3
 • ANDI/ICEA 696, ANSI/ICEA 5%, ANSI/ICEA 640
 • Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, GR-409-CORE
 • ITU-T G.651 (Multi mode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801 : 2017, EN 50173-1
 • IEC 60332-1-2
 • IEC 61034-2, IEC60754-2
 • IEC 60793, IEC60794-1-2
 • TIS 2165-2548
 • RoHS Compliant

Features/Construction

 • High performance multimode (OM2, OM3, OM4 and OM5) and singlemode (OS2 or G.652D) fiber optic cable
 • Fiber colors identification comply to TIA/EIA-598-C and EIA-359-A
 • PBT Loose tube design provides high strength and low shrinkage with thxotropic jelly filled loose tube for water penetration protection
 • E-glass yarn with water blocking provide for strength member water blocking and Safety for outdoor environment
 • Ripcord is easy to strip
 • Corrugated steel tape coat with polymer provides rodent protection
 • UV-resistant, Flame-retardant black PE with LSZH (Low Smoked Zero Halogen) outer jacket

optical preformances

 Opitcal Singlemode Multimode  Multimode  Multimode  Multimode
 Transmission 1310/1383/1550/1625 nm 850/1300 nm 850/1300 nm 850/1300 nm 85/953/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS3)50/125 micrometer (OS4)50/125 micrometer (OS5)
Max. Attenuation (dB/km)0.35/0.35/0.21/0.232.7/0.82.7/0.82.7/0.82.7/2.0/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.5/0.72.3/0.62.3/0.62.3/1.8/0.6
Bandwidth (MHz/km)N/A500/5001500/5003500/5003500/1850/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/A200047004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015

Mechanical Properties
Max. Tensils Looad, Installation/Operation
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Min. Bending Radius, Installation/Operation
Installation/Operation Temperature
Storage/Shipping Temperature

Part Number

Descripion4 Core6 Core12 Core24 Core
Singlemode, 9/125 micrometer, 0S2UFC9304UFC9306UFC9312UFC9324M
Multimode, 50/125 micrometer, 0M2UFC5304UFC5306UFC5312UFC5324M
XG Multimode, 50/125 micrometer, 0M3UFC4304UFC4306UFC4312UFC4324M
Multimode 50/125 micrometer, 0M4UFC3304UFC3306UFC3312UFC3324M
Multimode 50/125 micrometer, 0M5UFC2304UFC2306UFC2312UFC2324M

Remark 1. Packing 2/3/4,000 M.(ไม่มี*) หมายถึง สินค้ามีใน stock สามารถสั่งตัดได้ทันทีตาม order หรือสามารถสั่งซื้อในราคายกม้วนทุก 1,000 M.
2. Packing 2/3/4,000 M.* โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000 M., และเพิ่มทุกๆ 1,000 M.เท่านั้น

1. ทำไม ถึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR , ARMORED
          ปกติสายใยแก้วที่ติดตั้ง OUT'OOR จะมีจำนวนภายนอกที่ทำจากสาร PE ซึ่งสามารถทนกรดด่างและสภาพแวดล้อมได้ดี แต่เมื่อนำไปฝังดิน (Direct Burial) อาจจะประสบปัญหาการถูกของมีคมที่ขุดหรือเจาะลงไปทำให้ชำารุดได้ ดังนั้นสายที่ฝังใต้ดินส่วนใหญ่มักจะมีเกราะป้องกัน (Armored) และที่นิยมนำามาทำเกราะเหล็กมากที่สุดได้แก่ Corrugate Armored Steel (เหล็กเป็นรูปคลื่น)
          และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศในแถบเอเชีย LINK จึงผลิตสายที่ใช้งานได้ทั้ง Outdoor และ เดินเข้าไปในอาคารได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลามไฟ หรือ มีควันไฟเป็นพิษ อีกทั้งเมื่อเดินภายนอกหรือฝังดินก็ยังมี Armored ป้องกันสัตว์กัดแทะ หรือ ของมีคมมาสัมผัสด้วย

2.ความหมายของคำย่อ
          Armored = เกราะป้องกัน, Direct Burial = ฝังดินเปลือย

ARMORED, MULTI-TUBE / Direct Burial
image

Application

 • 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3z Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps, 1.2bps ATM
 • FDDI, Fiber Channel
 • FTTx, CATV, CCTV and others

Standards

 • ANSI/TIA/EIA-568.3-D, ANSI/TAI-568-C.3
 • ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596, ANSI/ICEA 640
 • Telcordia (Bellcore)GR-20-CORE, GR-409-CORE
 • ITU-T G.651 (Multimode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1
 • IEC 60332-1-2
 • IEC 61034-2, IEC60754-2
 • TIS 2165-2548
 • RoHS Compliant

Features/Construction

 • High performance multimode (OM2, OM3, OM5) and singlemode (OS2 or G.652D) fiber optic cable
 • Fiber colors identification comply to TIA/EIA-598-C and EIA-359-A
 • PBT Loose tube design provides high strength and iow shrinkage with thixortropic jelly filled loose tube for water penetration protection
 • E-glass yarn with water blocking provide for streng member
 • High Strength Steel Wire Central Strength Member provide for tensile strength (FRP available on Request)
 • Water blocking tape provide for doublr protection and safety for outdoor environment
 • Ripcord is easy to strp
 • Corrugated steel tape coat with polymer provident protection
 • UV-resistant, black HDPE outer jacket
 • Multi-tube structure contain up to 312 core

optical preformances

 OpitcalSinglemodeMultimodeMultimodeMultimodeMultimodeMultimode
Transmission1310/1383/1550/1625 nm 850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm850/953/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS1)50/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS3)50/125 micrometer (OS4)50/125 micrometer (OS5)
Max. Attenuation (dB/km0.35/0.35/0.21/0.233.0/0.82.7/0.82.7/0.82.7/0.82.7/2.0/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.7/0.62.5/0.72.3/0.62.3/0.62.3/1.8/0.4
Bandwidth (MHz/km)N/A200/600500/5001500/15003500/5003500/1850/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/AN/A200047004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.275+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015


Mechanical Properties
Max. Tensils Looad, Installation/Operation
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Min. Bending Radius, Installation/Operation
Installation/Operation Temperature
Storage/Shipping Temperature

Part Number

Descripion12 Core24 Core48 Core60 Core72 Core96 Core
Singlemode, 9/125 micrometer, 0S2,Single JacketUFC9612MUFC9624MUFC9648MUFC9660MUFC9672MUFC9696M
Multimode, 50/125 micrometer, 0M2,Single JacketUFC5612MUFC5624MUFC5648MUFC5660MUFC5672MUFC5696M

Descripion12 Core24 Core48 Core60 Core72 Core96 Core
Singlemode, 9/125 micrometer, 0S2,Double JacketUFC9612MDUFC9624MDUFC9648MDUFC9660MDUFC9672MDUFC9696MD
Singlemode, 9/125 micrometer, 0S2,Double JacketUFC5612MDUFC5624MDUFC5648MDUFC5660MDUFC5672MDUFC5696MD

Remark 1. Packing 2/3/4,000 M.(ไม่มี*) หมายถึง สินค้ามีใน stock สามารถสั่งตัดได้ทันทีตาม order หรือสามารถสั่งซื้อในราคายกม้วนทุก 1,000 M.
2. Packing 2/3/4,000 M.* โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000 M., และเพิ่มทุกๆ 1,000 M.เท่านั้น

1. ทำไม? ถึงต้องใช้สาย ARMORED
          ปกติสายใยแก้วที่ติดตั้ง OUT'OOR จะมีจำนวนภายนอกที่ทำจากสาร PE ซึ่งสามารถทนกรดด่างและสภาพแวดล้อมได้ดี แต่เมื่อนำไปฝังดิน ('irect Burial) อาจจะประสบปัญหาการถูกของมีคมที่ขุดหรือเจาะลงไปทำให้ชำารุดได้ ดังนั้นสายที่ฝังใต้ดินส่วนใหญ่มักจะมีเกราะป้องกัน (Armored) และที่นิยมนำมาทำเกราะเหล็กมากที่สุดได้แก่ Corrugate Armored Steel (เหล็กเป็นรูปคลื่น)

          ผู้ติดตั้งบางท่านอาจจะนำาสาย OUTDOOR/ARMORE มาเดินลอยหรือวางบน Cable Leader, WireWay, Cable Tray ฯลฯ ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันสัตว์กัดแทะ (Rodent) ได้ดี

2.ความหมายของคำย่อ
          Armored = เกราะป้องกัน, Direct Burial = ฝังดินเปลือย

DROP-WIRE / OUTDOOR-INDOOR
image
Application
 • 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3z Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps, Channel
 • FDDI, Fiber Channel
 • Fttx, CATV, CCTV and others
Standards
 • ANS/TIA/EIA-568.3-D, Ansi/TIA-568-C.3
 • ANDI/ICEA 696, ANSI/ICEA 640
 • Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, GR-409-CORE
 • ITU-T G.651 (Multi mode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801 : 2017, EN 50173-1
 • IEC 60332-1-2
 • IEC 61034-2, IEC60754-2
 • IEC 60793, IEC60794-1-2
 • TIS 2165-2548
 • RoHS Compliant

Features/Construction

 • High performance multimode (OM2, OM3, OM4 and OM5) and singlemode (OS2 or G.652D) fiber optic cable
 • Fiber colors identification comply to TIA/EIA-598-C and EIA-359-A
 • PBT Loose tube design provides high strength and low shrinkage with thxotropic jelly filled loose tube for water penetration protection
 • E-glass yarn with water blocking provide for strength member water blocking and Safety for outdoor environment
 • Ripcord is easy to strip
 • UV-resistant, Flame-retardant black PE with LSZH (Low Smoked Zero Halogen) outer jacket
 • Messenger wire provide by 1.2 mm. galvanize steel wire

optical preformances

OpitcalSinglemodeMultimodeMultimodeMultimodeMultimodeMultimode
Transmission1310/1383/1550/1625 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm850/953/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS1)50/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS3)50/125 micrometer (OS4)50/125 micrometer (OS5)
Max. Attenuation (dB/km)0.35/0.35/0.21/0.233.0/0.82.7/0.82.7/0.82.7/0.82.7/2.0/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.7/0.62.5/0.72.3/0.62.3/0.62.3/1.8/0.4
Bandwidth (MHz/km)N/A200/600500/5001500/15003500/5003500/1850/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/AN/A200047004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.275+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015 0.200+-0.015


Mechanical Properties
Max. Tensils Looad, Installation/Operation
Max. Span Lenght
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Overall Diameter, approx,
Cable Weight, approx,
Min. Bending Radius, Installation/Operation
Installation/Operation Temperature
Storage/Shipping Temperature

Part Number

Descripion4 Core6 Core12 Core
Singlemode, 9/125 micrometer, 0S2UFC9504O1UFC9506O1UFC9512O1
Multimode, 50/125 micrometer, 0M2UFC5504O1UFC5506O1UFC5512O1
XG Multimode, 50/125 micrometer, 0M3UFC4504O1UFC4506O1UFC4512O1
Multimode 50/125 micrometer, 0M4UFC3504O1UFC3506O1UFC3512O1
Multimode 50/125 micrometer, 0M5UFC2504O1UFC2506O1UFC2512O1

Remark 1. Packing 2/3/4,000 M.(ไม่มี*) หมายถึง สินค้ามีใน stock สามารถสั่งตัดได้ทันทีตาม order หรือสามารถสั่งซื้อในราคายกม้วนทุก 1,000 M.
2. Packing 2/3/4,000 M.* โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000 M., และเพิ่มทุกๆ 1,000 M.เท่านั้น

ทำไม? ถึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR with Drop Wire
          ปัจจุบันการใช้งานการสื่อสารมีความจำเป็นที่ต้องเดินสายสัญญาณระยะทางยาวๆ ซึ่งต้องใช้สาย Fiber Optic เป็นสายสัญญาณหลักและการติดตั้งจริงมักจะเดิน Outside Plant หรือ Outdoor โดยติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหรือตามชายคาอาคารพาณิชย์ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV, การเชื่อมโยงบริษัทแม่และลูก, การเชื่อมโยงแต่ละอาคาร

          สาย Fiber Optic ชนิด OUTDOOR/INDOOR with Drop Wire เป็นทางออกที่ช่วยให้ผู้ติดตั้งประหยัดไม่ต้องเดินสายสลิงเพื่อเป็น Messenger Wire สำหรับแขวนสาย Fiber Optic ทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น และ สาย Fiber Optic ชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติสามารถเดินสาย OUTDOOR/INDOOR จากภายนอกเข้าไปภายในอาคารได้เลย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสาย INDOOR จึงทำให้ประหยัดและมีความปลอดภัยสูง (ดูคุณสมบัติพิเศษของสาย Outdoor/Indoor ใน Tip ทำไม ? ต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR)

ความหมายของคำย่อ
          PE = Polyethelyne เป็นชนิดของวัสดุที่นำมาทำ Jacket ซึ่งมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก
          LSZH = Low Smoke Zero Halogen เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำามาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ
          FR = Flame Retardant เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นำมาทำ Jacket ไม่ลามไฟ 

DROP-WIRE / SINGLE or 3-Twisted TUBE / ARMORED
image
Application
 • 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3z Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps, 1.2bps ATM
 • FDDI, Fiber Channel
 • FTTx, CATV, CCTV and others

Standards

 • ANSI/TIA/EIA-568.3-D, ANSI/TAI-568-C.3
 • ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596, ANSI/ICEA 640
 • Telcordia (Bellcore)GR-20-CORE, GR-409-CORE
 • ITU-T G.651 (Multimode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1
 • IEC 60332-1-2
 • IEC 61034-2, IEC60754-2
 • TIS 2165-2548
 • RoHS Compliant

Features/Construction

 • High performance multimode (OM2, OM3, OM5) and singlemode (OS2 or G.652D) fiber optic cable
 • Fiber colors identification comply to TIA/EIA-598-C and EIA-359-A
 • PBT Loose tube design provides high strength and iow shrinkage with thixortropic jelly filled loose tube for water penetration protection
 • E-glass yarn with water blocking provide for streng member water blocking tape provide for doublr protection and safety for outdoor environment
 • Corrugated steel tape coat with polymer provident protection
 • Messenger wire provide by 7x0.4 mm.(1.2 mm) stranded galvanize steel wire for tensile strength or 1.6 mm solid galvanize steel wire for MDA Series
 • UV-resistant, black HDPE outer jacket

Optical preformances

OpitcalSinglemodeMultimodeMultimodeMultimodeMultimodeMultimode
Transmission1310/1383/1550/1625 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm850/953/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS1)50/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS3)50/125 micrometer (OS4)50/125 micrometer (OS5)
Max. Attenuation (dB/km0.35/0.35/0.21/0.233.0/0.82.7/0.82.7/0.82.7/0.82.7/2.0/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.7/0.62.5/0.72.3/0.62.3/0.62.3/1.8/0.4
Bandwidth (MHz/km)N/A200/600500/5001500/15003500/5003500/1850/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/AN/A200047004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.275+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015 0.200+-0.015

Mechanical Properties
Max. Tensils Looad, Installation/Operation
Max. Span Lenght
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Overall Diameter, approx,
Cable Weight, approx,
Min. Bending Radius, Installation/Operation
Installation/Operation Temperature
Storage/Shipping Temperature

Part Number

Descripion4 Core6 Core12 Core24 Core
Singlemode, 9/125 micrometer, 0S2, Stranded Drop wireUFC9504DSAUFC9506DSAUFC9512DSA-
Multimode, 50/125 micrometer, 0M2, Stranded Drop wireUFC5504DSAUFC5506DSAUFC5512DSA-
Singlemode, 0S2, 3 Twisted TUBE, Solid Drop wireUFC9504MDAUFC9506MDAUFC9512MDAUFC9524MDA

 

Remark 1. Packing 2/3/4,000 M.(ไม่มี*) หมายถึง สินค้ามีใน stock สามารถสั่งตัดได้ทันทีตาม order หรือสามารถสั่งซื้อในราคายกม้วนทุก 1,000 M.
2. Packing 2/3/4,000 M.* โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000 M., และเพิ่มทุกๆ 1,000 M.เท่านั้น

Solid Drop Wire, 3- Twisted Tube VS Stranded Drop Wire,Single Tube with Armored

          3 Twisted Tube เป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาของสาย Drop Wire ที่แขวนเสาไฟฟ้า เส้นใยแก้วนำาแสง ภายในจะไม่เกิดอาการขยับตัว (ใหล) เมื่อเกิดการแกว่งอันเนื่องมาจากกระแสลม โดยสายชนิดนี้ฝ่านการทดสอบและรับรองจาก TOT (ตัว Drop Wire จะเป็น Solid เพื่อสะดวกในการติดตั้ง)
          Stranded เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของ Fiber Optic ที่ออกแบบมา เพิื่อประโยชน์สูงสุดของการติดตั้งและยังคงประสิทธิผลในเชิงวิศวกรรม กล่าวคือ โครงสร้างสายเหมือน Drop Wire แต่ใช้ลวดตีเกลียวให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ Drop Wire (เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ติดตั้งเสาไฟฟ้าของ Drop Wire ได้พอดี)โดยการออกแบบ Drop Wire เป็นเส้นลวดขนาดเล็กตีเกลียวหรือ Standerd Drop Wire เพื่อเป็นการเพิ่มแรงดึงหรือเพิ่มการรับน้ำาหนักของสายใยแก้ว
ให้มี Span หรือระยะแขวนเสาให้มีระยะที่มากขึ้น
FIG.8 / MULTI-TUBE / ARMORED
image

Application

 • 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3z Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps, 1.2Gbps ATM
 • FDDI, Fiber Channel
 • Fttx, CATV, CCTV and others


Standards

 • ANS/TIA/EIA-568.3-D, Ansi/TIA-568-C.3
 • ANDI/ICEA 640
 • Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE
 • ITU-T G.651 (Multi mode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801 : 2017, EN 50173-1
 • IEC 60793, IEC60794-1-2
 • TIS 2165-2548
 • RoHS Compliant
Features/Construction
 • High performance multimode (OM2, OM3, OM4 and OM5) and singlemode (OS2 or G.652D) fiber optic cable
 • Fiber colors identification comply to TIA/EIA-598-C and EIA-359-A
 • PBT Loose tube design provides high strength and low shrinkage with thxotropic jelly filled loose tube for water penetration protection
 • water blocking yarns & tape provide for double protection and safety for outdoor environment
 • Ripcord is easy to strip
 • Suspension wire provide by 7x1.0 mm. stranded galvanize steel wire for tensile strength
 • UV-resistant, black HDPE outer jacket, Up to 312 core
optical preformances

OpitcalSinglemodeMultimodeMultimodeMultimode
Transmission1310/1383/1550/1625 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS1)50/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS3)
Max. Attenuation (dB/km0.35/0.35/0.21/0.232.7/0.82.7/0.82.7/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.5/0.72.3/0.62.3/0.6
Bandwidth (MHz/km)N/A500/5001500/5003500/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/A20004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015

Mechanical Properties
Max. Tensils Looad, Installation/Operation
Max. Span Lenght
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Overall Diameter, approx,
Cable Weight, approx,
Min. Bending Radius, Installation/Operation
Installation/Operation Temperature
Storage/Shipping Temperature

Part Number

Descripion24 Core48 Core60 Core72 Core
Armored/ Singlemode, 9/125 micrometer, OS2UFC9824MAUFC9848MAUFC9860MAUFC9872MA
Armored/ Multimode, 50/125 micrometer, OS2UFC5824MAUFC5848MAUFC5860MAUFC5872MA

Remark 1. Packing 2/3/4,000 M.(ไม่มี*) หมายถึง สินค้ามีใน stock สามารถสั่งตัดได้ทันทีตาม order หรือสามารถสั่งซื้อในราคายกม้วนทุก 1,000 M.
2. Packing 2/3/4,000 M.* โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000 M., และเพิ่มทุกๆ 1,000 M.เท่านั้น

Fig.8 OUTDOOR / MULTI-TUBE

          เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อนำาไปใช้ติดตั้งเป็นโครงข่ายหลัก (Infrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสาร ที่มีความแข็งแรงอย่างมาก การติดตั้งใช้วิธีนำาปะกับหรือซับพอร์ทมาจับกับ ชุดสลิงและนำาไปแขวนเสาไฟฟ้าที่มีระยะ span ไปเกิน 80 เมตรได้ทันที ส่วน โครงสร้างของ Optical Fiber นั้นถูกออกแบบให้มีโครงสร้างการป้องกันน้ำาซึมเข้าด้วยแผ่น Water Blocking Tape และยังมี Water Blocking yarn เป็น ตัวซับความชื้นที่อาจซึมเข้ามาอีกด้วย
          อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่เสริมเกราะเหล็ก (Armored) ของรุ่น MA ยังสามารถเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์หรืออุบัติเหตุจากภายนอกเข้าไป กระทบเส้นใยแก้วภายในได้อีกด้วย

Mini ARSS (3-Tube) & ARSS (Multi-Tube)
(ANTI RODENT SELF SUPPORT CABLE)
image
Application
 • 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3z Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps, 1.2Gbps ATM
 • FDDI, Fiber Channel
 • Fttx, CATV, CCTV and others
Standards
 • ANS/TIA/EIA-568.3-D, Ansi/TIA-568-C.3
 • ANDI/ICEA 640
 • Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE
 • ITU-T G.651 (Multi mode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801 : 2017, EN 50173-1
 • IEC 60793, IEC60794-1-2
 • TIS 2165-2548
 • R0HS Compliant
Features/Construction
 • High performance multimode (OM2, OM3, OM4 and OM5) and singlemode (OS2 or G.652D) fiber optic cable
 • Fiber colors identification comply to TIA/EIA-598-C and EIA-359-A
 • PBT Loose tube design provides high strength and low shrinkage with thxotropic jelly filled loose tube for water penetration protection
 • E- glass yarn with water blocking provide for streng member 
 • Ripcord is easy to strip
 • UV-resistant, black HDPE outer jacket
 • UP to 312 Core for ARSS

Optical preformances

OpitcalSinglemodeMultimodeMultimodeMultimode
Transmission1310/1383/1550/1625 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS1)50/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS3)
Max. Attenuation (dB/km0.35/0.35/0.21/0.232.7/0.82.7/0.82.7/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.5/0.72.3/0.62.3/0.6
Bandwidth (MHz/km)N/A500/5001500/5003500/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/A20004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015

Mechanical Properties
Max. Tensils Looad, Installation/Operation
Max. Span Lenght
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Overall Diameter, approx,
Cable Weight, approx,
Min. Bending Radius, Installation/Operation
Installation/Operation Temperature
Storage/Shipping Temperature

Part Number

Descripion6 Core12 Core24 Core48 Core60 Core72 Core
MINI ARSS /Singlemode,9/125 micrometer,OS2UFC9706AUFC9712AUFC9724A---
ARSS /Singlemode,9/125 micrometer,OS2UFC9706MAUFC9712MAUFC9724MAUFC9748MAUFC9760MAUFC9772MA
MINI ARSS /Multimode,50/125 micrometer,OM2UFC5706AUFC5712AUFC5724A---
ARSS /Multimode,50/125 micrometer,OM2UFC5706MAUFC5712MAUFC5724MAUFC5748MAUFC5760MAUFC5772MA

ARSS, ANTI RODENT SELF SUPPORT CABLE

       เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสงโครงสร้างพิเศษที่ออกแบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานในประเทศไทยมักเกิดปัญหากับสาย ADSS (All Dielectric Self Support) ที่ไม่มีเกราะป้องกันการกัดแทะของสัตว์ เหมาะสำาหรับติดตั้งเป็นโครงสร้างหลัก (Intrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีปัญหาสัตว์มีฟันชุกชุม
       อนึ่งโครงสร้างของสาย Mini ARSS และ ARSS ได้ถูกออกแบบพิเศษให้มีวัสดุป้องกันน้ำาซืมอยู่สองชั้นเพื่อความคงทนของสาย F.O. โดยมีชั้นของ Water Blocking Tape และชิ้นส่วน Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื้น และมีเกราะเหล็กป้องกัน
       LINK ยังได้ออกแบบ สาย Mini ARSS ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิดในเขตเมือง โดยออกแบบให้มี 3-Tube Twisted ป้องกันการ
       เคลื่อนตัวของเส้น Optical Fiber และเพิ่มแรงดึง ในกรณีไปแขวนเสาไฟฟ้าด้วย (เวลาลมพัดสาย ถ้าออกแบบไม่ดี เส้นใยแก้วใน Loose Tube จะเคลื่อนตัว)
       Option : สำาหรับโครงสร้างภายนอกมีทั้งแบบ Single Jacket และ 'ouble Jacket ให้เลือกตามการใช้งาน และ ความจำาเป็นของสถานที่ติดตั้ง

Mini ADSS (3-Tube) & ADSS (Multi-Tube)
(ALL DIELECTRIC SELF SUPPORT CABLE)
image
Application
 • 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3z Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps, 1.2Gbps ATM
 • FDDI, Fiber Channel
 • Fttx, CATV, CCTV and others
Standards
 • ANS/TIA/EIA-568.3-D, Ansi/TIA-568-C.3
 • ANDI/ICEA 640
 • Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE
 • ITU-T G.651 (Multi mode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801 : 2017, EN 50173-1
 • IEC 60793, IEC60794-1-2
 • TIS 2165-2548
 • R0HS Compliant
Features/Construction
 • High performance multimode (OM2, OM3, OM4 and OM5) and singlemode (OS2 or G.652D) fiber optic cable
 • Fiber colors identification comply to TIA/EIA-598-C and EIA-359-A
 • PBT Loose tube design provides high strength and low shrinkage with thxotropic jelly filled loose tube for water penetration protection
 • High Strength Steel Wire Central Strength Member provide for tensile strength (FRP available on Request)
 • Water blocking tape provide for doublr protection and safety for outdoor environment
 • Ripcord is easy to strp
 • Suspension wire provide by 7x1.0 mm. stranded galvanize steel wire for outdoor environment
 • UV-resistant, black HDPE outer jacket, Up to 312 core

optical preformances

OpitcalSinglemodeMultimodeMultimodeMultimode
Transmission1310/1383/1550/1625 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OM2)50/125 micrometer (OM3)50/125 micrometer (OM4)
Max. Attenuation (dB/km0.35/0.35/0.21/0.232.7/0.82.7/0.82.7/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.5/0.72.3/0.62.3/0.6
Bandwidth (MHz/km)N/A500/5001500/5003500/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/A20004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015


Mechanical Properties
Max. Tensils Looad, Installation/Operation
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Min. Bending Radius, Installation/Operation
Installation/Operation Temperature
Storage/Shipping Temperature

Part Number

Descripion24 Core48 Core60 Core72 Core
Armored / Singlemode, 9/125 micrometer, OS2UFC9824MAUFC9848MAUFC9860MAUFC9872MA
Armored / Multimode, 50/125 micrometer, OM2UFC5824MAUFC5848MAUFC5860MAUFC5824MA

ADSS, OUTDOOR/Multi-Tube

      เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงโครงสร้างพิเศษที่ออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเหน่ียวนำทางไฟฟ้าหรือป้องกันฟ้าผ่า เหมาะสำาหรับติดตั้งเป็นโครงสร้างหลัก (Intrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีข้อห้ามการใช้สายที่มีโลหะ โดยโครงสร้างของสาย F.O.นี้ ถูกออกแบบให้มีวัสดุป้องกันน้ำซืมอยู่สองชั้น เช่นกัน ได้แก่ชั้นของ Water Blocking Tape และชิ้นส่วน Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื้น
       Option : สำาหรับโครงสร้างภายนอกมีทั้งแบบ Single Jacket และ 'ouble Jacket ให้เลือกตามการใช้งาน และ ความจำเป็นของสถานที่ติดตั้ง

AIR BLOW, MICRO FIBER
image

DESCRIPTION / APPLICATION

 • AIR blowing Micro-Optical Fiber Cable, It is typically applied in communication projects of access network, MANs, highway and high-speed railway, being installed in micro duct, or existing fiber cable ducts by blowing technology, to save pipeline resources, easy to enlarge network capacity, reduce installation cost effectively, and shorten installation period.
 • Microduct
 • Backbone and Access

FEATURES / CONSTRUCTOIN

 • Suitable to be installed by air blown technolongy method
 • Micro duct installation offers more benefits to customers such as inital invesment
 • Canbe installation as and when required to meet growing customer demand
 • High density fiber cable with reduced dimention
 • Extended installation lengths with less installation time
 • Comply with IEC 60794-5

Optical preformances

OpitcalSinglemodeMultimodeMultimodeMultimodeMultimode
Transmission1310/1383/1550/1625 nm850/1300 nm850/1300 nm850/1300 nm850/953/1300 nm
Performance9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OM2)50/125 micrometer (OM3)50/125 micrometer (OM4)50/125 micrometer (OM5)
Max. Attenuation (dB/km0.35/0.35/0.20/0.232.7/0.82.7/0.82.7/0.82.7/2.0/0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.5/0.72.3/0.62.3/0.62.3/1.3/0.6
Bandwidth (MHz/km)N/A500/5001500/5003500/5003500/1250/500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N/AN/A200047004700
Numerical Aparture0.13+-0.010.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.0150.200+-0.015


Mechanical Properties

Max. Tensils Strength Short term
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Cable Weigh, approx,
Bending Radius, : Static / Dynamic
Operation / Storage Temperature
Installation Temperature

PART NUMBER : AIR BLOW, MICRO FIBER

Descripion4 Core6 Core12 Core
F.O. Air Blow, Single-Tube, OS2UFC9904UFC9906UFC9912
Descripion24 Core48 Core60 Core72 Core
F.O. Air Blow, Micro Duct, OS2 Multi-Tube, OS2UFC9924MUFC9948MUFC9960MUFC9972M

INDOOR CABLE
( Patch Cord or Dirtribution Cable )

image
APPLICATION
 • 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet
 • IEEE802.3ae 10G Ethernet
 • IEEE802.3ý Gigabit Ethernet
 • IEEE802.3u Fast Ethernet
 • 52/155/622Mbps , 1.2Gbps ATM
 • FDDI, Fiber channel
 • FTTx, CATV, CCTV and others

STANDARDS

 • ANSI/TIA/EIA-568.3-D, ANSI/TIA-568-C.3
 • ANSI/ICEA 596
 • Telcordia(Bellcore)GR-409-CORE
 • ITU-T G.651 (Multimode)
 • ITU-T G.652D (Single mode)
 • ISO/IEC 11801·2017, EN 50173-1
 • IEC 60332-1-2
 • IEC 61034-2, IEC60754-2
 • IEC 60793, IEC60794-1-2
 • UL, FR-LSZH£OFNR
 • RoHS Compliant

OPTICAL PERFORMANCES

Optical Transmission
Performance
Optical Transmission
Performance
Multimode
850/1300nm
Multimode
850/1300nm
Multimode
850/1300nm
Multimode
850/1300nm

9/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OS2)50/125 micrometer (OM3)50/125 micrometer (OM4)50/125 micrometer (OM5)
Max. Attenuation (dB/km0.35/0.35/0.21/0.232.7 / 0.82.7 / 0.82.7 / 0.82.7 / 0.8
Typ. Attenuation (dB/km)0.33/0.31/0.19/0.202.5 / 0.72.3 / 0.62.3 / 0.62.3 / 0.6
Bandwidth (MHz/km)N / A500 / 5001500 / 5003500 / 5003500 / 500
850 nm Laser bandwidth (MHz/km)N / AN / A200047004700
Numerical Aparture0.12 ± 0.010.200 ± 0.0150.200 ± 0.0150.200 ± 0.0150.200 ± 0.015


MECHANICAL PROPERTIES

Max. Tensils Strength Short term
Max. Crush Resistance
Cable Diameter, approx,
Cable Weigh, approx,
Bending Radius, : Static / Dynamic
Operation / Storage Temperature
Installation Temperature

OPTICAL PERFORMANCES

DescriptionSimplexSimplexDuplex (ýipcord)Duplex (ýipcord)

3.0 mm. Jacket2.0 mm. Jacket3.0 mm. Jacket2.0 mm. Jacket
Singlemode, 9/125 mm, OS2UFC9201LSZHUFC9201-2LSZHUFC9202LSZHUFC9202-2LSZH
Multimode, 50/125 mm, OM2UFC5201LSZHUFC5201-2LSZHUFC5202LSZHUFC5202-2LSZH
XG Multimode, 50/125 mm, OM3UFC4201LSZHUFC4201-2LSZHUFC4202LSZHUFC4202-2LSZH
Multimode, 50/125 mm, OM4UFC3201LSZHUFC3201-2LSZHUFC3202LSZHUFC3202-2LSZH
Multimode, 50/125 mm, OM5UFC3201LSZHUFC3201-2LSZHUFC3202LSZHUFC3202-2LSZH


DescriptionDistributionDistributionDistributionDistribution

4 Core6 Core12 Core24 Core
Singlemode, 9/125 mm, OS2UFC9204LSZHUFC9206LSZHUFC9212LSZHUFC9224LSZH
Multimode, 50/125 mm, OM2UFC5204LSZHUFC5206LSZHUFC5212LSZHUFC5224LSZH
XG Multimode, 50/125 mm, OM3UFC4204LSZHUFC4206LSZHUFC4212LSZHUFC4224LSZH
Multimode, 50/125 mm, OM4UFC3204LSZHUFC3206LSZHUFC3212LSZH UFC3224LSZH
Multimode, 50/125 mm, OM5UFC2204LSZH UFC2206LSZH UFC2212LSZH UFC2224LSZH

 

Remark 1. Packing 2/3/4,000 M.(ไม่มี*) หมายถึง สินค้ามีใน stock สามารถสั่งตัดได้ทันทีตาม order หรือสามารถสั่งซื้อในราคายกม้วนทุก 1,000 M.
2. Packing 2/3/4,000 M.* โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000 M., และเพิ่มทุกๆ 1,000 M.เท่านั้น

SIMPLEX หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วชนิด 1 แกน หรือ แกนเดียว มักใช้ทำสาย Pigtail
ZIPCORD หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วชนิด 2 แกน ที่นำเคเบิ้ลใยแก้วแกนเดียวมายึดติดกันคล้ายซิปกางเกง ใช้ทำสาย Patch Cord
Bare, 2 mm., 3 mm. หมายถึง Jacket ที่หุ้มสาย ถ้าเป็น Bare คือ 900 micrometer ส่วน 2 mm., 3 mm. หมายถึง Jacket 2 mm. และ 3 mm.
DISTRIBUTION หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วตั้งแต่ 4 แกนขึ้นไป ใช้สำหรับเดินสายกระจายไปตามจุดต่างๆ หรือ เป็นสาย Back Bone เชื่อมโยงในอาคาร
F.O. CONNECTOR
image
ความแตกต่างระหว่าง Polymer กับ Ceramic
1. Polymer เป็นวัสดุประดิษฐ์จาก PVC คล้ายๆ พลาสติก ส่วน Ceramic ผลิตจากวัสดุ Zirconia ซึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่ง คุณสมบัติของ Ceramic จะคงทน มีความละเอียดกว่า Polymer มากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือ Loss จะน้อยกว่า Polymer มาก
2. Adapter ของ Singlemode สามารถใช้ได้กับ Multimode และ Singlemode เพราะ Ferule ของ Singlemode จะมี ความละเอียดและดีกว่า Multimode
F.O. ADAPTER & OUTLET
image
          F.O. ADAPTER มีความสำคัญต่อการสื่อสารของแสง เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อของ F.O. ADAPTER ดังนั้นวิศวกรจะให้ความสำคัญกับชนิดและค่าการสูญเสีย ณ. จุดต่อของ F.O. Adapter ค่อนข้างสูงและเลือกใช้ F.O. Adapter ที่ถูกต้องเหมาะสมกับ F.O. Connecter จะทำให้การสูญเสียน้อยลงโดยเฉพาะต้องคำนึงถึงคุณภาพของ F.O. Connecter ด้วย
          LINK ได้คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพสูงและมีความคงทนสูงสุดมาผลิต F.O. Adapter เพื่อการเชื่อมต่อของแสงที่มีการลดทอนและการสะท้อนน้อยที่สุด
FIBER DISTRIBUTION UNIT
( Patch Panel , FDU , Wall Box )
image
F.O. DRAWER PATCH PANEL  ; Slide สายใยแก้วไม่ขยับ และ ไม่รั้งดึง

แผงไฟเบอร์แบบสไลด์หรือเรียกว่าแบบลิ้นชัก
ลิขสิทธิ์ของ LINK เท่านั้น ที่เลื่อนเข้า-ออก โดยสายภายนอกไม่ขยับ
 • แถม Full Moon สำหรับสายหรือจัดสาย
 • แผ่นพลาสติกด้านบสามารถถอดออกได้ เพื่อความสะดวกในการใช้ติดตั้ง
 • มี Label และช่องใส่ Label เพื่อบอกตำแหน่งของ Prot
 • LGX Snap-In Plae

image
F.O. SLIDE PATCH PANEL ; Slide ตื้น
image

FDU (Fiber Optic Distribution Unit) (ลึก 33.60 ซม.)

FDU 24/48 ถอดได้เป็นชิ้นๆ เพื่อสะดวกในการติดตั้ง
 • แถม Full Moon สำหรับเก็บสายหรือจัดสาย
 • แผ่นพลาสติกด้านหน้าสามารถถอดออกได้ เพื่อความสะดวกในการใช้ติดตั้ง
 • มี Label และช่องใส่ Label
 • LGX Snap-In Plate

image

WALL MOUNT FDU (กล่องรวม และ กระจายสายใยแก้ว 2 ประตู)

บล็อกไฟเบอร์รับประกันความแข็งแรง แต่น้ำหนักเบา

 • แถม Full Moon สำหรับเก็บสายหรือจัดสาย
 • มี Label และชุดยืด Box แถมให้ฟรี
 • ประตูตู้มี 2 บาน บานแรกล็อคกุญแจป้องกันการบุกรุก และบานสองเปิดให้ใช้เสียบสายได้สะดวก
 • LGX Snap-In Plate
image
F.O. SNAP - IN PLATE (LGX)
image
F.O. Accessories
F.O. SPLICE CLOSURE,
DOME & HORIZONTAL TYPE
image
PIGTAIL ( Single & Multimode )
(หัวต่อพร้อมสายสำหรับ Splice)
image
PATCH CORD (SINGLEMODE)
image
PATCH CORD ( MULTIMODE )
image
FIBER OPTIC TOOL & TESTER
image

 ห่วงใยในระบบสายสัญญาณของท่าน

          1. LINK แนะนำให้ใช้เครื่องมืที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ จะช่วยลดปัญหาในการซ่อมบำรุง และปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาในระยะยาวดังนั้น LINK จึงเน้นราคาทุนสำหรับเครื่องมือ เพื่อให้ช่างทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของได้
          2. กระเป๋าเครื่องมือ LAN ครบชุด เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรและหน่วยงานจะซื้อใช้ประจำสำนักงาน

F.O. SPARE PART &
CONSUMMER MATERIAL
image
Powered by MakeWebEasy.com