LAN PRODUCTS
Why ? สาย LAN เร็ว...ต้องสาย LINK
          1. สาย LINK CAT 5 E คุณสมบัติสูงกว่าสาย CAT 5E ยี่ห้ออื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth ที่ 350 MHz ซึ่งสายทั่วไปรองรับที่ 100 - 200 MHz และ LINK CAT 6 ULTRA ออกแบบเพื่อรองรับ Bandwidth 600 MHz สูงกว่า มาตรฐานที่ระบุ 250 MHz อีกทั้ง CAT6A  มีทั้ง UTP , U/FTP และ F/UTP ที่ Band width 750 MHz สูงกว่ามาตรฐาน 500 MHz
          2. สินค้า LINK เป็นสินค้าที่ผลิตมาเพื่อรองรับตลาดสายสัญญาณระบบ Cabling โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานเป็นหลัก
ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานใหญ่ๆในประเทศไทยได้เลือกใช่ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ,ศนูย์ราชการ,จามจุรีสแควร์,เซ็นทรัลเวิลด์,สายการบินต่างๆ,  ทำเนียบรัฐบาล, การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,กองทัพเรือ, ธนาคารทุกธนาคาร, บริษัททุนหลักทรัพย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ล่าสุด การบินไทยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ให้ความไว้ว่างใจผลิตภัณฑ์ CAT 6A ของ LINK อีกด้วย
          3. เหตุผลที่ LINK เป็นสินค้าคุณภาพสูงสุด ผ่านการรับรอง UL และ INTERTEK แต่สามารถทำราคาได้ย่อมเยากว่ายี่ห้ออื่น เพราะการบริหารกลไกของราคาโดย LINKบวกค่าการตลาดน้อยมากและใช้วิธีสั่งซื้อสิ้นค้าคราวละมากๆ เพื่อได้ต้นทุนที่ถูกกว่า
          4. LINK ตอกย้ำความมั่นใจในสินค้า ที่กล้าท้าพิสูจน์ว่าคุณภาพสูง ด้วยการรับประกัน Product Warranty 30 Years
ซึ้งเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดของประเทศไทยในปัจจุบันขณะนี้
 
* Reelex = กล่องสาย LAN ที่ถูกออกแบบด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดรุ่น Pull Bx. โดยออกแบบให้สะดวกในการลากสาย เบา และสายไม้พันกัน

CM CMR LSZH

          ความแตกต่างระหว่างสาย CMRและ สายCM  คือวัสดุ,รูปแบบการติดตั้ง และอัตราการลามไฟของสายสัญญาณที่ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัย (ตามมาตรฐาน UL สาย CM (Communication Metallic) จะสามารถติดตั้งได้ภายในชั้น หรือติดตั้งราบไปกับพื้น มาตรฐานห้ามติดตั้งเปลือยในแนวอื่นเด็ดขาดส่วนสาย CMR (Communication Metallic Riser) จะสามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวราบ และแนวดิ่งบริเวณช่องชาร์ป (จุดรวมของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชั้น) ได้โดยไม่ต้องร้อท่อConduit เพราะสาย CMR ถูกออกแบบด้วยวัสดุที่ทนทาน,ดับไฟได้เร็ว และความสูงของเปลวไฟจะไม่ลามไปติดอีกชั้นหนึ่ง จึงเหมาะกับการเดินที่แนวดิ่งและแนวราบ ดังนั้นโครงสร้างของสาย CMR จึงจะแพงกว่าสายCM แต่ทว่าสาย CMR จะมีความทนทานและความคงทนมากกว่าสาย CM อย่างแน่นอนและคุ้มค่าในการนำไปใช้งานในระยะยาว

          ส่วน LSZH จะเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ สาย LSZH จะมีคุณสมบัติพิเศษที่จะไม่ลามไฟ และมีควันน้อยกว่าปกติ และควันก็ไม่ก่อให้เกิดอาการสำลักควันที่เป็นสาเหตุทำให้คนเสียชีวิต

* Reelex = กล่องสาย LAN ที่ถูกออกแบบด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดรุ่น Pull Bx. โดยออกแบบให้สะดวกในการลากสาย เบา และสายไม่พันกัน

CAT 6A ใช้สาย UTP หรือ F/UTP ดีกว่ากัน ?

         มาตรฐานสาย UTP หรือ F/UTP จะแบ่งหมวดหมู่ของสาย เป็น Category ตามความสามารถในการรองรับความถี่ ในการส่งสัญญาณ หรือบางท่านอาจเรียกง่ายๆว่าความเร็วในการส่งสัญญาณ โดยมีหน่วยวัดเป็น MHz ได้แก่ CAT 3 รองรับ 1-16 MHz ;CAT 5E รองรับ 1-100 MHz; CAT 6 รองรับ 1-250 MHz; CAT 6A รองรับ 1-500 MHz; เป็นต้น

         ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ต้องการสื่อสารกันด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไปรบกวนคู่สายของสายสัญญาณอื่นๆ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาโดยง่ายจึงได้ออกแบบให้ใส่ Foil (screen) หุ้มสายสัญญาณและเรียกสายสัญญาณว่า F/UTP (Foil Twisted Pair) แต่การเพิ่ม Foil หุ้มสายเป็นการเพิ่มต้นทุนของสายสัญญาณ ดังนั้นผู้ผลิตบางรายจึงพยายามออกแบบโครงสร้างของสาย UTP  ให้มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันสนามแม่เหล็กรบกวนโดยอาจต้องตีเกลียวให้แน่นขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนทองแดงยาวขึ้นและในบางกรณีนั้นต้นทุนโครงสร้างของสาย UTP อาจจะแพงกว่าสาย F/UTP ก็ได้ เช่น สาย UTP CAT 6A จะแพงกว่าสาย F/UTP CAT 6A เป็นต้น

          ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันก็คือ โครงสร้างการออกแบบสาย UTP CAT 6A ที่มี PVC Slot รอบสายสัญญาณที่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า CAT 6A F/UTP แต่ต้นทุนของ CONNCETOR ของระบบ UTP System จะมีราคาที่ถูกกว่าระบบ F/UTP อยู่มาก ดังนั้นเมื่อคำนวณต้นทุนสายสัญญาณรวมกับ CONNECTOR จะพบว่าต้นทุน UTP System CAT 6A จะถูกกว่า F/UTP แนนอนและในอนาคตจะนิยมใช้ UTP มากกว่า F/UTP เพราะใช้งานง่ายกว่าและหาซื้ออุปกรณ์ได้ง่ายกว่า

Remark
CAT 7 and CAT 7A อยู่ในระหว่างแก้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ของ Connector เนื่องจากมีผู้ผลิต Jack เพียงรายเดียวไปจด
ลิขสิทธิ์ ที่ใช้งานได้กับ CAT 7 ทำให้รายอื่นถูกกีดกัน ดังนั้นจึงได้รวมตัวกันและผลักดันให้ Cat 7 ไม่ถูกยอมรับ ส่งผลให้
ข้ามไปเป็น สายสัญญาณ CAT 8 เลย เพราะมีผู้ผลิตมากรายที่ผลิตได้ทั้ง Cable และ Connector

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้สาย CAT 6A

          1.ไม่ควรมัดสาย CAT 6A ด้วย Cable Tie เพราะสาย CAT6A เป็นสายที่เปราะบางถ้าใช้ Cable Tie จะมีผลต่อค่าการลดทอนของสัญญาณได้ (Attenuation) ดังนั้น เพื่อให้ประสิทธิภาพดีควร ทำสายให้วงกว้างๆ หรือทำเป็นห่วงคล้องสายไว้ก็ได้ (hook-any-loop)

          2. Packaged รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ของ CAT6A จะเป็น Roll ซึ่งมีความแตกต่างกับ CAT 5E และ CAT6 ที่จะเป็น Pull Box ดังนั้นผู้ใช้
งานจะต้อง วางแผนทั้งเรื่องการติดตั้ง, การจัดเก็บ และการขนส่งด้วย

          3. เรื่องน้ำหนัก เนื่องจากสาย CAT 6A มีขนาดที่ใหญขึ้นทำให้มีน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าสาย CAT 5E หรือ CAT6 ดังนั้นจึงควรเลือกจำนวนสายให้ เหมาะสมกับ Cable Tray โดยจำนวนสายที่มากที่สุดจะไม่เกิน 50 เสน และเมื่อต้องนำสายหลายขนาดมาใส่ใน Cable Tray ควรเอาสาย CAT 6A ที่มีขนาด
ใหญ่ไว้ล่างสุด และสายขนาดเล็กไว้ด้านบน เพราะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักสาย CAT6A กดทับสายเส้นเล็ก

          4. จะต้องมีรัศมีการโค้งงอที่มากกว่าปกติ ตามมาตรฐานจะมีรัศมีการโค้งงอได้มากที่สุดคือ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสาย ดังนั้นสายยิ่งมีขนาดโต วงของการโค้งงอก็จะใหญ่ขึ้น ดังนั้นควรคำนึงเรื่องพื้นที่ด้วย

          5. ต้องทดสอบมากกว่าปกติทั่วไป เนื่องจากสาย CAT6A จะรองรับความถี่ได้ถึง 500MHz ซึ่งสัญญาณที่มีความถี่ตั้งแต่ 350 MHz จะมีการรบกวน
ข้ามสายสัญญาณ (Alien Crosstalk : AXT) [CAT 5E=100 MHz, CAT6=250 MHz] ดังนั้นเมื่อตองรับงานทดสอบจึงต้องเผื่อทั้งเรื่องเวลาและงบประมาณด้วย

Alien Attenuation Crosstalk ratio far-end (AACRF)
Alien far-end Crosstalk (AFEXT)
Alien near-end Crosstalk (ANEXT)

  ท้าพิสูจน์

          Waterproof Connector โดยสามารถแช่อยู่ในน้ำได้นานกว่า 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงตัดปัญหาการเชื่อมต่อระบบ LAN ที่จะนำไปใช้ในที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นจำานวนมาก หรือแม้แต่ในพื้นที่ที่ต้องเปียกน้ำ เช่น ห้องเย็น หรือ ใช้งาน กลางแจ้งที่มีฝนตกใส่ได้

ห่วงใยในระบบสายสัญญาณของท่าน

          1. LINK แนะนำให้ใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาในระยะยาว ดังนั้น LINK ดังนั้น LINK จึงเน้นราคาทุนสำหรับเครื่องมือ เพื่อให้ช่างทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของได้
          2. กระเป๋าเค รื่องมือ LAN ครบชุด เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรและหน่วยงานจะซื้อใช้ประจำสำนักงาน
Powered by MakeWebEasy.com