LAN CABLE
image
การเข้าหัวตัวผู้ แบบ Lock Boot และ ใส่ป้ายชื่อ
SP-1001/SP-1003
ค่า TERMINATE ตัวผู้ CAT5E/CAT6 (LINK, AMP)
image
การเข้าสายตัวเมีย ใส่ฝาครอบ และ ใส่ป้ายชื่อ
SP-1101/SP-1103
ค่า TERMINATE ตัวเมีย CAT5E/CAT6 (LINK, AMP)
image
การเข้าสายที่แผงกระจายสายจะยึดสาย กับ แผงกระจายสาย และ ติดป้ายชื่อทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง
SP-1206
ค่า TERMINATE PATCH PANEL CAT6 24 P.
image
การเข้าสายที่แผงกระจายสายจะยึดสาย กับ แผงกระจายสาย และ ติดป้ายชื่อทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง
SP-1211
ค่า TERMINATE PATCH PANEL CAT6A 24 P. ทุกรุ่น, ทุกยี่ห้อ
 
image
SP-1224
ค่า ติดตั้ง-จัดการสาย Patch cord สำาหรับ PATCH PANEL 24 P.
image
SP-1301/SP-1303/SP-1305
ค่า Test สาย UTP หรือ F/UTP พร้อมผลการทดสอบเป็นเอกสาร, CD

การทำางานนอกสถานที่ (เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ)
          1. กทม. และ ปริมณฑล : ค่าเดินทาง ฟรี
(กรณีหน้างานไม่พร้อมให้ทำงาน หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ในวันและเวลาที่กำหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิด Service Charge 3,000 ต่อวัน
          2. ต่างจังหวัด : ค่าเดินทางคิดตามระยะทาง (ระยะทางจาก กทม. ถึงจังหวัดนั้นๆ) 15.-/กิโลเมตร (SP-0001)
(หากหน้างานไม่พร้อมให้ทำงาน หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ต้องรองานคิดค่าเสียเวลา และค่าที่พัก วันละ 5,000.-)
          3. Minimum Charge ต่อครั้ง (หลังหักส่วนลดแล้ว) ขั้นต่ำต้อง รวมได้ไม่น้อยกว่า 5,000.-/ครั้ง
          4. ราคาดังกล่าวข้างต้น ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 3 เมตร กรณีความสูงเกิน 3 เมตร กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม
หมายเหตุ บริษัทฯ มีบริการพิเศษเฉพาะเข้าหัว จัดสายและทดสอบเท่านั้น ไม่มีบริการรับเหมาติดตั้ง ยกเว้นโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ความเช่่ียวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องทดสอบที่มีราคาสูงหรืองานโครงการที่มีมูลค่าสายสัญญาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
"รับประกันคุณภาพ งานเข้าหัวพร้อมทดสอบ 1 ปีเต็ม”

Powered by MakeWebEasy.com